Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Vera Textor

Advocaat
Vera Textor
LocatieArnhem
BranchesOverheid
RechtsgebiedenBestuursrecht, Milieurecht, Omgevingsrecht, Subsidierecht, Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht
Telefoon+31 (0)88 752 02 25
Mobiel+31 (0)6 12 39 39 56

Nieuwsgierig, creatief en taalvaardig. Deze eigenschappen stonden aan de basis van Vera’s studiekeuze en de juridische loopbaan die daaruit volgde. Vera Textor kwam via de overheid (OPTA) en de Amsterdamse Zuidas in 2007 bij Nysingh terecht. Zij is gespecialiseerd  in het bestuursrecht en omgevingsrecht. Haar cliënten zijn voornamelijk overheidsorganisaties. Vera staat bekend om haar inlevingsvermogen, maar ook om haar standvastigheid. Ze is een teamplayer die oog heeft voor alle belangen en altijd helder en duidelijk de juridische kant van de zaak belicht.

Vera is naast senior advocaat ook hoofddocent Omgevingsrecht bij de Beroepsopleiding Advocaten en docent bij de leergang Omgevingsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk.

Vera Textor is door Magna Charta verkozen tot Leading Lawyer Bestuursrecht 2019.


Advocaat sinds:

2002

Opleiding:

Universiteit Leiden

Vreemde talen:

  • Duits
  • Engels
  • Frans

Specialisaties:

Lidmaatschappen:

  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Video:

Geld van de overheid: subsidie of opdracht?

U heeft te maken met een financiële verstrekking van de overheid. Is dan sprake van een subsidie of is sprake van een overeenkomst van opdracht? Vera Textor legt kort uit waarom het van belang is om in dat geval te bepalen wat de juridische basis is van deze financiële verstrekking.

Interviews:

Gelijke kansen bieden bij schaarse subsidies

Overheden moeten iedereen gelijke kansen bieden om mee te dingen bij het verdelen van schaarse subsidies. Dat blijkt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  van 17 juli 2018. Wouter Korpershoek interviewde Vera Textor over de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk.

Vera is van mening dat de uitspraak kansen biedt voor zowel overheden als gesubsidieerde instellingen. Het Rijk, provincies en gemeenten zullen kritischer moeten kijken naar de vraag of het wel zo vanzelfsprekend is om al jaren aan een bepaalde instelling subsidie te geven. Dat geldt volgens Vera ook voor de zogenoemde begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Sommige gesubsidieerde activiteiten kunnen heel goed door een concurrerende instelling kostenefficiënter worden uitgevoerd. Voor gesubsidieerde instellingen kan dat een bedreiging zijn. Maar het is ook een kans om nieuwe subsidierelaties te creëren en een kans om te komen tot innovatie.


Overlast? Burgemeester doe er wat aan!

Hangjongeren die herrie maken, kapotte straatverlichting, geluidsoverlast van buren, foutgeparkeerde auto’s en drugsoverlast. Bewoners kunnen er flink last van hebben. Om overlast te kunnen bestrijden gaan is op  juli 2017 de Wet Aanpak Overlast in werking treden. Wouter Korpershoek interviewde Vera Textor over de betekenis van deze wet.

Met de Wet aanpak woonoverlast is de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit artikel is bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning – of een bij die woning behorend erf – gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd. Op grond van deze wet kan de burgemeester dus een gedragsaanwijzing geven als er sprake is van woonoverlast. Uit de memorie van toelichting bij deze wet moet worden gedacht aan een hond die voortdurend blaft, buren die de portiek niet schoon houden of geluidsoverlast.

In de praktijk blijkt dat niet iedere burgemeester blij is met deze wet. Zij vrezen dat zij onbedoeld een soort rijdende rechter worden. Andere burgemeesters hebben de wet omarmd en proberen daar bijvoorbeeld de overlast die ervaren wordt door verhuur via Airbnb mee tegen te gaan.

Onze mensen