Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht speelt een rol bij elk project dat binnen onze fysieke woon- en leefomgeving wordt ontwikkeld. Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd stormachtige ontwikkelingen meegemaakt. Zo waren daar de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming.

Wij zijn graag uw sparringpartner als het gaat om omgevingsrecht.

Jorinde Kwakkernaat

Advocaat

Maar de grootste wijziging wacht ons nog: naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking.

Door al deze ontwikkelingen is het moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. De specialisten van Nysingh kennen de weg in het woud van wetten en regels. Wij zijn thuis in de huidige regels en volgen toekomstige ontwikkelingen op de voet. Daarom zijn we in staat om uw projecten op praktische wijze te begeleiden.

Omgevingsrecht

Advocaten omgevingsrecht

De advocaten omgevingsrecht van Nysingh staan landelijke overheden, gemeenten, provincies en waterschappen bij. Maar wij werken ook voor projectontwikkelaars en ondernemers. Als het gaat om de begeleiding van grote trajecten zijn we graag strategisch sparringpartner, om in concrete zaken snel te schakelen en met praktische oplossingen te komen. Daarbij proberen we geschillen zo veel mogelijk te voorkomen.

 

In het omgevingsrecht is het vaak onontkoombaar dat belanghebbenden bezwaar maken tegen besluiten. Wij hebben veel ervaring met procedures bij de bestuursrechter. Deze procedures kunnen heel lang duren, vaak met aanzienlijke vertragingen tot gevolg. Wij proberen in procedures altijd zo te sturen dat er zo snel mogelijk een definitieve oplossing komt. Dat betekent dat we de bestuursrechter helder maken waar het om gaat en zelf oplossingen aandragen. Met deze proactieve werkwijze weten we vertragingen tot een minimum te beperken.

 

Wij helpen u graag. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

Onze specialisten

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors