De nieuwe omgevingswet krijgt steeds meer vorm. Lees meer op onze website over deze drastische stelselwijziging en de gevolgen daarvan.

Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Aanvullingswet grondeigendom integreert onder andere het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de bestaande onteigeningssystematiek. Deze drastische stelselwijziging komt vanuit de behoefte van de wetgever aan uniformering van verschillende instrumenten voor grondeigendom in de Omgevingswet. Daarmee zijn in de toekomst de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal in dezelfde wet terug te vinden.

Online seminar

Op 12 februari gaven Jessica de Roos enĀ  Carola van Andel een online seminar om u bij te praten over dit wetsvoorstel en met name de nieuwe onteigeningsprocedure. Aan de andere grondbeleidsinstrumenten besteden we op een later moment aandacht, bijvoorbeeld op ons Onteigeningsblog en tijdens onze andere bijeenkomsten.

Heeft u dit online seminar gemist? Neemt u dan contact met ons op voor de sheets en de terugkijklink. Op ons Onteigeningsblog vindt u tevens een verslag van dit online seminar terug met een aantal door kijkers gestelde vragen.