Om de woningnood in Nederland aan te pakken gaat het nieuwe kabinet extra investeren in woningbouw.

In het regeerakkoord is te lezen dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld tot rond de 100.000 woningen per jaar. Het Didam-arrest zou die ambitie echter wel eens ernstig kunnen bemoeilijken.

Bieden van gelijke kansen bij verkoop van onroerende zaken

De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 26 november 2021, kort gezegd, dat overheden bij grondverkoop (potentiële) gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Het arrest betrof een geschil over de verkoop door de gemeente Montferland van het voormalige gemeentehuis in Didam aan een projectontwikkelaar. Een andere vastgoedonderneming had zich gemeld als gegadigde, viste achter het net, maar liet het er niet bij zitten. De vastgoedonderneming spande een kort geding aan tegen de gemeente en kreeg uiteindelijk van de Hoge Raad gelijk.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog