Gedoogplichten hoeven niet gecoördineerd met het projectplan Waterwet voorbereid te worden, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld (ECLI:NL:RBDHA:2021:12575).

Het bestuursorgaan bevordert gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan, zo is bepaald in de Waterwet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat besluiten inzake onteigening en nadeelcompensatie daarvan zijn uitgezonderd. Hieronder moeten dus ook gedoogbesluiten als bedoeld in art. 5.24 Waterwet worden begrepen. Bovendien volgt niet uit de wet, noch uit de wetsgeschiedenis, dat de coördinatieregeling ertoe verplicht om uitvoeringsbesluiten, gecoördineerd te behandelen, aldus de rechtbank.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog