In het Tijdschrift voor Bouwrecht van oktober 2021 (TBR 2021/122) annoteerde Bas ten Kate bij het Koninklijk Besluit van 12 mei 2021, nr. 2021000905 , (Onteigeningsplan Monnickendam-Galgeriet 2019).

Waar gaat het over?

Het verzoek aan de Kroon om gronden ter onteigening aan te wijzen strekt ter uitvoering van het bestemmingsplan Galgeriet Monnickendam. Dit bestemmingsplan voorziet in een volledige herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein het Galgeriet naar een gemengd woongebied met voorzieningen. Naast woningen komen er ook voorzieningen zoals een supermarkt en bibliotheek. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de toevoeging van een toeristische functie in de vorm van een hotel. De volledige transformatie van het Galgeriet moet een ruimtelijke kwaliteitsimpuls gegeven aan Monnickendam.

 

Lees meer op ons Onteigeningsblog