Landgoed Haaksbergen: nadeelcompensatie/planschade ondanks aankoop in der minne

N18/Landgoed Haaksbergen (ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:330)

 

De eigenaar van een landgoed in Haaksbergen vraagt om vergoeding van planschade vanwege de vaststelling en de aanleg van de N18. Er is echter geen recht op vergoeding van planschade wanneer vergoeding daarvan anders is verzekerd. De Staat meent dat dit laatste gedeeltelijk het geval is. Ten behoeve van de aanleg is namelijk een gedeelte van het landgoed aangekocht. In de koopsom is begrepen een vergoeding voor de waardevermindering van het overblijvende.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog