In twee arresten van eind maart (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:485 en 486) staat centraal de vraag of bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen de complexbenadering dient te worden toegepast. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend.

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

Lees meer op ons Onteigeningsblog