De ontpoldering van de Hedwigepolder heeft veel aandacht gekregen, ook van onteigeningsjuristen.

Zou de Hoge Raad het advies van zijn A-G gevolgd hebben, dan zou de onteigening niet zijn uitgesproken. Het is echter anders gelopen: de onteigening hield stand.

 

Bij uitspraak van 15 april 2020 (ECLI:NL:RBZWB:2020:1885) heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de schadeloosstelling vastgesteld . Het vonnis bevat een aantal bijzonderheden. In deze bijdrage staat het verzoek van de eigenaar centraal om vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld. In twee andere bijdragen op dit blog zal worden ingegaan op de problematiek van de onwinbare bodembestanddelen en op de kostenveroordeling.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.