De onteigening van een bouwmarkt leidt tot een uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2020:7337), waarin verschillende interessante aspecten naar voren komen. Twee van die aspecten komen in deze bijdrage aan bod.

De bestemmingsplannen

Op de peildatum gold het bestemmingsplan Rotterdamsebaan. In dit plan had de bouwmarkt deels de bestemming “verkeer­hoofdverkeersweg” en deels de bestemming “verkeer-verblijfsgebied 1” . Voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit plan gold het bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid). Daarin had de bouwmarkt deels de bestemming “verkeer-hoofdverkeersweg” en deels de bestemming “groen-uit te werken bestemming”. Voorafgaand aan het bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid) gold het bestemmingsplan Binckhorst uit 1989. Daarin was aan het onteigende de bestemming “bedrijfsdoeleinden en volumineuze detailhandel, waarboven kantoren toegestaan” en de bestemming “bedrijfsdoeleinden” toegekend. Het bestaande gebruik was conform het laatstgenoemde bestemmingsplan.

Eliminatie

De eliminatie van het bestemmingsplan Rotterdamsebaan stond niet ter discussie. Er bestond wel discussie over …

 

Lees meer op ons Onteigeningsblog