In het arrest van 21 september 2018 geeft de Hoge Raad aan .

Het arrest bevat voorts een interessante overweging ten aanzien van de proceskosten, zie daarvoor de bijdrage ‘Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie‘ op ons Onteigeningsblog.

Lees meer op ons Onteigeningsblog