Wanneer kan een onteigende aanspraak maken op vergoeding van kosten van wederbelegging? En wanneer op kosten van wederaankoop? En wat is eigenlijk het verschil tussen beide kostensoorten? Een grondeigenaar in Tiel ging eerst voor het één en toen voor het ander, maar ontving uiteindelijk niets.

Wederbelegging en wederaankoop

De kosten van wederbelegging zien op de kosten verbonden aan de aanschaf van onroerend goed ter vervanging van onroerend goed dat voorafgaande aan de onteigening als belegging diende. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de eigenaar het onteigende als duurzame belegging aanhield en, zo ja, of het redelijke belang van de eigenaar herbelegging in onroerende zaken vordert.

 

De kosten van wederaankoop zien op de vervanging van een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld van het pand waarin een onderneming gevestigd is. Of deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking komen wanneer het gaat om de vervanging van een onroerend goed dat de eigenaar wenste te ontwikkelen is twijfelachtig.

 

Lees meer op onteigeningsblog.nl