De schadepost omrijschade stond centraal in twee kwesties waar de Hoge Raad op 22 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3184 en ECLI:NL:HR:2017:3109) arrest in heeft gewezen.

Onteigend werd voor de aanleg van een provinciale weg. De eigenaar meende als gevolg daarvan omrijschade te lijden. De rechtbank meende echter dat deze schade geen gevolg van de onteigening was. Zij overwoog:

“In het kader van onderhavige onteigening kan uitsluitend vergoed worden de omrijschade die het gevolg is van de onteigening en het werk, voor zover dat is gelegen op het onteigende. Perceel L 77 valt buiten het onteigende.”

Lees meer op ons Onteigeningsblog