Aanbesteden in het onderwijs

Onderwijsinstellingen die kwalificeren als ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn als ‘aanbestedende dienst’ onderworpen aan de aanbestedingsregels. Dit betekent dat zij hun ‘overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’ Europees moeten aanbesteden.

Aanbestedingsrecht & onderwijs

In een aanbestedingsprocedure moet de onderwijsinstelling non-discriminatoir, transparant en proportioneel te werk gaan. Alle inschrijvers moeten dezelfde kans krijgen om de opdracht binnen te halen. Maar de (Europese) aanbestedingsregels en -beginselen zijn complex en dynamisch. Zowel aanbestedende diensten als inschrijvers moeten met veel wetgeving (Aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit) en continue wijzigingen daarop rekening houden.

 

De mogelijkheden voor afgewezen inschrijvers die het niet eens zijn met een afwijzing zijn echter beperkt. Het systeem biedt hen op dit moment onvoldoende effectieve rechtsbescherming. Reden waarom het kabinet in 2019 heeft aangekondigd met beleidsmaatregelen te komen.

 

Van de zes door het kabinet aangekondigde beleidsmaatregelen zouden er drie veel impact kunnen hebben op de aanbestedingspraktijk. Hierdoor zal de rechtspositie van inschrijvers worden versterkt, terwijl de rechtsonzekerheid en administratieve lasten bij onderwijsinstellingen zullen toenemen. Uiteraard zullen wij dit onderwerp op de voet blijven volgen en u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Aanbesteden in het onderwijs

Onze advocaten aanbestedingsrecht

De avocaten aanbestedingsrecht van Nysingh zijn thuis in het onderwijs en gespecialiseerd in het Europees en nationaal aanbestedingsrecht. We hebben veel ervaring met de advisering en begeleiding van alle onderdelen van een onderwijsaanbesteding: van het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten tot het voeren van (complexe) kort geding- en bodemprocedures. Dat doen we zowel voor aanbestedende onderwijsinstellingen als voor inschrijvers. Neem voor advies gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors