Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied dat de wetten en regels omvat die voor ondernemingen van belang zijn. Regels over de oprichting van een onderneming bijvoorbeeld, en over de beëindiging daarvan. Maar ook over samenwerking, financiering, contracten, privacy, aansprakelijkheid en faillissementen. De advocaten en notarissen van Nysingh zijn thuis in het ondernemingsrecht en hebben de expertise in huis om al uw vragen te beantwoorden.

Heeft u een vraag over ondernemingsrecht? Wij staan u graag te woord.

Huub van Haastert

Advocaat

Onze advocaten en notarissen ondernemingsrecht

Het team ondernemingsrecht van Nysingh is al vele jaren de vaste partner in business van vele ondernemingen. Zowel van kleine lokale ondernemingen, e-commerce bedrijven en familiebedrijven als van grote (internationale) ondernemingen. We werken voor raden van bestuur, directies, toezichthouders en bestuurders. Maar ook voor medezeggenschapsraden en HRM-afdelingen.

Ondernemingsrecht

Als specialisten ondernemingsrecht maken we in iedere fase van de ondernemingscyclus onderscheid tussen uw business en uw organisatie.

 

Als het aankomt op uw business begrijpen wij dat het maken van een product begint met een idee. Dat idee en de uitwerking daarvan moet worden beschermd. Uiteindelijk wilt u het idee natuurlijk produceren. Hiervoor moet u machines aanschaffen, grondstoffen inkopen. Daarbij moet alles voldoen aan de daarvoor geldende wetten en regels. Bovendien moet alles gefinancierd worden en is het wellicht noodzakelijk om personeel aan te nemen. Zodra het product geproduceerd is, moet u het vermarkten en distribueren naar distributiekanalen of rechtstreeks naar de eindafnemer. Tenslotte moet u de aftersales / garanties correct opvolgen.

 

Als het aankomt op uw organisatie begrijpen wij hoe die het beste kan worden ingericht (governance) en gestructureerd. Zowel in goede tijden, maar ook in minder goede tijden. In dat laatste geval komt onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van faillissementsrecht u goed van pas.

 

We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan juridisch advies over:

 • het oprichten, structureren en beëindigen van ondernemingen
 • governance en toezicht
 • fusies, overnames, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden
 • herstructureringen en reorganisaties
 • faillissement en surseance
 • banking & finance
 • bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid
 • commerciële contracten en algemene voorwaarden
 • intellectueel eigendomsrecht
 • ICT-recht
 • geschillen en procedures
 • alternatieve geschillenbeslechting

Brexit

Sinds 1 januari 2021 is Brexit daadwerkelijk een feit. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is per 31 januari 2020 uit de EU getreden maar op grond van de zgn. Withdrawal Agreement werd het VK gedurende een overgangsperiode (de “Transition Period”) tot 1 januari 2021 behandeld alsof het nog een EU-lidstaat was.

 

Het VK en de EU hebben uiteindelijk in december 2020, net vóór afloop van de Transition Period, een handelsakkoord gesloten, de Trade and Cooperation Agreement. Deze voorziet in bijzondere regelingen op een fors aantal gebieden (o.m. handel in goederen, diensten, vervoer, visserij, mededinging), maar ook met een aantal belangrijke uitzonderingen, zoals erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en de status van in het VK en de EU over en weer gevestigde vennootschappen.
De Trade and Cooperation Agreement is uiteindelijk formeel in werking getreden per 1 mei 2021. Door de Trade and Cooperation Agreement zijn de gevolgen van Brexit iets gedempt maar nog steeds zijn er zeer wezenlijke veranderingen en beperkingen ontstaan in de relaties tussen het VK en de EU.

 

Nysingh heeft een team van specialisten dat u graag adviseert over juridische aspecten van Brexit.

Blijf op de hoogte van het ondernemingsrecht

Nysingh verzorgt regelmatig webinars, (inhouse) trainingen, workshops en cursussen over actuele onderwerpen binnen het ondernemingsrecht. Dit doen wij voor besturen, directies, management, toezichthouders, medezeggenschapsraden, beleidsmedewerkers en HRM-afdelingen. Bekijk hier welke bijeenkomsten van de Nysingh Academy er nu al gepland staan.

 

Onze specialisten

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors