Privacyrecht

In het huidige digitale tijdperk zijn privacy en dataveiligheid niet meer weg te denken. We delen, bewerken en gebruiken grote hoeveelheden informatie, waaronder veel persoonsgegevens. Ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie bieden grote kansen. Veel organisaties staan daarbij voor de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy van de betrokkenen.

Wij adviseren u graag over de wetten rondom bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Stijn de Zwart

Advocaat

Voldoet uw organisatie aan de privacyregelgeving?

De bescherming van privacy en persoonsgegevens is in verschillende wetten geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening is sinds 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing.

 

Voor organisaties is het van belang om aan de AVG te voldoen. De Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft immers vergaande handhavingsbevoegdheden, waaronder de mogelijkheid om aanzienlijke boetes op te leggen. Bovendien kan onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens de reputatie van een organisatie en het vertrouwen van derden in de organisatie schaden.

 

Wij raden organisaties dan ook aan om te (laten) inventariseren in hoeverre zij voldoen aan de AVG en welke maatregelen zij nog moeten nemen. Privacy en compliance aan de AVG zijn continue punten van aandacht, waarbij het vaak nodig is om het beleid aan te passen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

Privacyrecht

Onze advocaten Privacyrecht

Het Privacyteam van Nysingh bestaat uit ervaren juristen in het ICT-recht, gezondheidsrecht, onderwijsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en de overheidspraktijk. Wij weten welke issues er spelen binnen uw sector en kunnen privacyvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We werken proactief en leren u om bewust om te gaan met de privacyregelgeving. We informeren u over actuele ontwikkelingen en voorzien u van relevante informatie. Zo weet u altijd tijdig welke maatregelen u moet nemen en hoe u risico’s kunt beperken.

Wat kan het Privacyteam van Nysingh voor u betekenen?

U kunt bij ons terecht voor:

  • Advisering en het beantwoorden van uw (juridische) vragen: voldoet uw organisatie aan de AVG en welke (juridische) maatregelen moet u eventueel nog nemen? Wanneer is er sprake van een datalek en hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u om met persoonsgegevens in internationaal verband?
  • Overeenkomsten: over welke overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moet uw organisatie beschikken en wat staat daarin?
  • Bijstand in juridische procedures en in handhavingstrajecten door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • (Inhouse) workshops en lezingen over het privacyrecht.

Contact

Heeft u vragen over het voldoen aan de AVG of heeft u andere privacyrechtelijke vragen? Neem dan contact op met Rutger Ketting, E: rutger.ketting@nysingh.nl | T: 088 752 00 49.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content