Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Rutger Ketting

Advocaat
ketting
LocatieZwolle
BranchesHandel & Industrie, Zorg
RechtsgebiedenAVG, ICT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacyrecht
Telefoon+31 (0)88 752 00 49

Rutger Ketting is specialist in het ICT-recht (in 2010 rondde hij de Grotius specialisatieopleiding informaticarecht summa cum laude af). Hij houdt zich vooral bezig met:

 • privacywetgeving;
 • ICT-contracten (licentieovereenkomsten, clouddienstverlening, SaaS, ICT outsoursing, algemene voorwaarden, patiëntenportalen binnen de gezondheidszorg, disclaimers, software ontwikkelovereenkomsten en escrowregelingen);
 • cookiewetgeving en regels rondom webshops;
 • regelgeving rondom (medische) apps;
 • automatiseringsgeschillen.

Zijn missie is om mislukte automatiserings-projecten zoveel mogelijk te voorkomen. Liefst door daarover vooraf mee te denken en heldere afspraken over op papier te zetten. En anders door te proberen een vastgelopen project weer op de rit te krijgen. Procederen biedt bij ICT-geschillen in veel gevallen geen goede oplossing, maar is soms onvermijdelijk.

De focus van Rutger richt zich op gezondheids-zorginstellingen. Hij adviseert een groot aantal ziekenhuizen en andere zorginstellingen over ICT-recht vraagstukken in nauwe samenwerking met onze advocaten gezondheidsrecht. Maar ook bedrijven, de overheid (nationaal en lokaal), onderwijs-instellingen en ICT-leveranciers is hij regelmatig van dienst.


Advocaat sinds:

2005

Opleiding:

 • Universiteit Utrecht
 • VIRA/Grotius Informaticarecht

Vreemde talen:

 • Duits
 • Engels

Specialisaties:

 • Privacyrecht
 • Informaticarecht

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)

Onze mensen