Eerder schreven we over de ver strekkende gevolgen van de Schrems II-uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020. Deze uitspraak compliceert de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS in ernstige mate.

Nieuwe oplossing

Door de Europese Commissie en de VS is dit voorjaar een principe-akkoord gesloten over een nieuw juridisch kader voor de doorgifte van persoonsgegevens, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

 

Naar dit nieuwe juridische kader wordt door zowel Silicon Valley als de Europese equivalenten daarvan reikhalzend uitgekeken gelet op het belang van gegevensuitwisseling tussen de EU en de VS binnen de tech-industrie.

Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Het principe-akkoord bestaat uit een aantal uitgangspunten. De VS heeft toegezegd om waarborgen te implementeren om te zorgen dat inlichtingenactiviteiten beperkt worden tot hetgeen noodzakelijk en proportioneel is voor de bescherming van de nationale veiligheid. Daarnaast zal aan EU ingezetenen de mogelijkheid geboden worden om in twee instanties klachten in te dienen over de toegang tot hun persoonsgegevens. Verder zullen er strenge regels komen voor bedrijven die persoonsgegevens van EU ingezetenen willen gaan verwerken en zullen er toezichts- en controlemechanismen worden overeengekomen om de naleving van de regeling te waarborgen.

Nog niet bruikbaar

Van belang is om te benadrukken dat het principe-akkoord geen rechtsgrondslag biedt op basis waarvan gegevensexporteurs in de EU gegevens kunnen doorgeven aan de VS. Totdat het akkoord is omgezet in een zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie dient bij de doorgifte van gegevens naar de VS dus voldaan te blijven worden aan het kader zoals dat door het Hof van Justitie in de Schrems II uitspraak geschetst is. Dit kader komt neer op het sluiten van een modelcontract en het treffen van aanvullende waarborgen. Over die aanvullende waarborgen heeft de European Data Protection Board aanbevelingen gepubliceerd.

Doorlooptijd

Een adequaatheidsbesluit valt vermoedelijk op z’n vroegst te verwachten tegen het einde van 2022 of het eerste kwartaal van 2023.

 

Nog even geduld dus voordat een hopelijk praktischere en duidelijkere grondslag voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS beschikbaar komt!