Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de minister van VWS hebben kenbaar gemaakt dat ze tijdens de Coronacrisis soepeler zullen omgaan met privacyregels.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van corona. De voorzitter van de AP zegt daarover:

“Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit. En op nummer twee staat het voorkomen van grote schade aan economie en maatschappij. Overheden en ziekenhuizen zijn dag en nacht in touw om te zorgen dat burgers en patiënten veilig zijn. Bedrijven zijn bezig te overleven en te zorgen dat zij banen kunnen behouden voor al hun mensen. Daar gaan wij niet bij staan met onze vinger omhoog en de privacywetgeving onder de arm. Nederland zet de schouders eronder en wij werken en denken mee.”

De AP denkt ook mee met zorgverleners. Indien videobellen tussen arts en patiënt noodzakelijk is en er geen beveiligde videoverbinding voor handen is, suggereert de AP zelf om dan bij hoge uitzondering consumentenapps zoals Facetime en Skype te gebruiken. De AP merkt wel op dat er zo weinig mogelijk gevoelige gegevens gedeeld moeten worden.

Minister van VWS

Artsen en patiëntenorganisaties hebben de minister van VWS opgeroepen om te onderzoeken op welke wijze omgegaan kan worden met het toestemmingsvereiste (op grond van artikel 15a van de Wabvpz) voor het beschikbaar maken van huisartsinformatie voor Huisartsenposten (HAP). Door het ontbreken van toestemming van sommige patiënten ontbreekt er informatie, die ter plekke moet worden uit- en opgevraagd. Vooral buiten kantoortijden leidt dat tot grote vertragingen.

 

De minister heeft de Tweede Kamer per brief van 25 maart 2020 geïnformeerd dat gewerkt wordt aan een constructie met tijdelijke veronderstelde toestemming, de zogenaamde ‘Corona-opt in’, voor die mensen die nog geen keuze kenbaar gemaakt hebben. Er wordt dan voor de duur van de Coronacrisis aangenomen dat de vereiste toestemming is gegeven. Het blijft mogelijk dat patiënten via opt-out kenbaar maken dat ze geen toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens. De tijdelijke veronderstelde toestemming zal ook voor het toegankelijk maken van huisartsinformatie voor de spoedeisende hulp gaan gelden.

 

Als gevolg van de verplaatsingen van patiënten over het land, wordt tot slot ook met leveranciers bekeken op welke wijze patiëntendossiers tussen ziekenhuizen versneld elektronisch overgedragen kunnen worden. Afhankelijk van de technische mogelijkheden, moet hier mogelijk ook een (al dan niet tijdelijke) juridische basis voor gemaakt worden, aldus de minister.