Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Strafrecht

Ondernemingen en instellingen zijn gebonden aan talrijke gedetailleerde (uitvoerings)voorschriften die het economisch verkeer reguleren. Bij overtreding van deze voorschriften, volgt justitieel onderzoek en mogelijk vervolging. Ook wanneer er geen opzet in het spel is.
Nysingh adviseert en procedeert op het gebied van het economisch, milieu en fiscaal strafrecht en fraude. En met kennis van vrijwel alle rechtsgebieden in huis, is benodigde specialistische kennis altijd binnen handbereik.


Strafrecht in de zorg

Zorginstellingen krijgen regelmatig het verzoek van justitie om medewerking bij de vervolging van derden. Er ontstaat dan vaak een spanningsveld tussen het opsporingsbelang en het eigen belang. Denk bijvoorbeeld aan het recht op privacy van patiënten of personeel. Nysingh combineert expertise in de zorg en het strafrecht.

Meer zorg


StrafrechtCybercrime

Het internet en digitale bestanden op computers bevatten vaak waardevolle informatie. Denk aan bedrijfs- of bankgegevens of patiëntendossiers in de zorg. Misbruik van deze gegevens en andere vormen van criminaliteit met behulp van computer of internet vallen onder de noemer cybercrime. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de wetgeving het nauwelijks bij kan houden. Krijgt u dus te maken met cybercrime, laat u dan adviseren door de specialisten van Nysingh die deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Rechtsgebieden