De rechtbank Maastricht heeft op 6 oktober 2022 een interessante en relevante uitspraak gedaan over de vraag of een wijziging in het beleid van de franchisegever leidt tot een wijziging van de franchiseformule.

Tussen master franchisenemer ATF (als rechthebbende voor het exploiteren van een fitnessfranchiseformule in de Benelux) en een franchisenemer is op 20 mei 2017 een franchiseovereenkomst gesloten ten behoeve van het exploiteren van de franchiseformule voor de duur van zes jaar. De franchiseformule maakt gebruik van leadgeneratie, waarbij het de franchisenemers vrijstaat om te kiezen met welke partij zij leads willen genereren.

 

Op 28 oktober 2020 heeft ATF aan één van haar franchisenemers dan ook medegedeeld dat het haar vrijstaat om te kiezen met welke partij zij leads wil genereren.

 

Vervolgens heeft ATF begin 2022 aan haar franchisenemers laten weten dat AFT USA, als franchisegever, heeft besloten dat franchisenemers enkel gebruik mogen maken van de firma Fitleads als leadgeneratie en waarvan de franchisenemers een microsite mogen gebruiken.

 

Eén van de franchisenemers had zich echter niet geconformeerd aan dat besluit en is gebruik blijven maken van een eigen leadgeneratie. Nu de franchisenemer weigerde zich te conformeren aan het beleid van de franchisegever, is door ATF de microwebsite van de franchisenemer offline gehaald en heeft de franchisenemer een kort geding aanhangig gemaakt.

 

De franchisenemer vordert daarin onder andere dat de betreffende website weer online wordt gezet en de franchisenemer met haar eigen leadgeneratie weer leads kan genereren. Het offline zetten van de website zou namelijk in strijd met de franchiseovereenkomst zijn. Het besluit om slechts met één leadgeneratie te werken is volgens de franchisenemer niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, omdat deze geen onderdeel van de franchiseovereenkomst uitmaakt.

 

De rechter oordeelt echter anders en wijst de vorderingen van de franchisenemer af.

Geen formulewijziging, maar beleidswijziging

Van belang daarvoor is de vaststelling dat de informatie die voor franchisenemers van belang is, werd gecommuniceerd via het dashboard van ATF. Dit dashboard kon (bij gebrek aan betwisting) fungeren als digitaal handboek, waaraan de franchisenemer op grond van de franchiseovereenkomst gebonden is. De rechter acht van belang dat het bericht van ATF over het gebruik van slechts één, door de franchisegever aangewezen, leadgeneratie moet worden gezien als een beleidswijziging. Daaruit mocht de franchisenemer afleiden dat, voor zover tussen ATF en de franchisenemer een afwijkende afspraak was gemaakt dat de franchisenemer een eigen leadgeneratie mocht gebruiken, het beleid van de franchisegever over het gebruik van leadgeneratie was gewijzigd. Zo’n beleidswijziging was volgens de rechter toegestaan, nu de franchisegever al als voorwaarde aan het gebruik van een leadgeneratie had gesteld dat deze centraal en uniform plaatsvindt. Leadgeneratie is een onderdeel van de marketingstrategie en deze moet in het belang van een uniforme uitstraling in de stijl van het bedrijf zijn. Het voorschrijven van één leadgeneratie dient dan ook een redelijk doel en wordt dus niet aangemerkt als een wijziging van de franchiseformule.