Tuchtrecht in de zorg

BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak. Dit betekent dat tegen hen een klacht kan worden ingediend bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zo’n klacht kan zien op de individuele zorg, maar ook op in de privésfeer gelegen gedragingen die in strijd zijn met wat een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Ook het handelen van bestuurders in de zorg kan door het Tuchtcollege worden getoetst, voor zover dat handelen zijn weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg.

Tuchtrecht en andere sancties in de zorg

Als er een klacht is ingediend onderzoekt het Tuchtcollege de klacht en kan het naar aanleiding daarvan een maatregel opleggen aan de beroepsbeoefenaar. Een dergelijke maatregel kan variëren van een waarschuwing tot doorhaling in het BIG-register. Nog los van het feit dat een tuchtprocedure in emotionele zin een belastend traject is, kan de op te leggen maatregel (of de dreiging daarvan) grote gevolgen hebben voor de professionele beroepsuitoefening. Bovendien kunnen er arbeidsrechtelijke consequenties spelen.

 

Het komt daarnaast met enige regelmaat voor dat een tuchtklacht wordt ingediend terwijl er ook een andere klacht- of geschilprocedure loopt, een calamiteitenonderzoek plaatsvindt en/of een strafrechtelijk traject dreigt of al lopende is.

 

De specialisten van Nysingh, die kunnen bogen op een ruime ervaring bij de behandeling van tuchtzaken, kunnen u gedurende deze procedures begeleiden en adviseren over de daarin te nemen stappen. Zij helpen u om strategische keuzes te maken, keuzes die niet alleen voor de betrokken beroepsbeoefenaar maar voor de gehele organisatie van belang zijn.

Tuchtrecht

Advocaten tuchtrecht en andere sancties in de zorg

De snel veranderende wereld van de zorg en de verscheidenheid aan zorgaanbieders vraagt om specialistische kennis. De Marktgroep Zorg van Nysingh is daar volledig op gericht. Onze specialisten kennen de juridische consequenties van mogelijke fouten in de zorg, de spelregels en de spelers. Neem voor vrijblijvend advies contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors