Begin dit jaar is de nieuwe Diergeneesmiddelenverordening (2019/6) in werking getreden. Deze Verordening introduceert ook verplichtingen voor websites die diergeneesmiddelen aanbieden, waaronder het sinds 28 januari 2022 verplichte gebruik van het “gemeenschappelijke logo”.

Toepassingsbereik Verordening

De Diergeneesmiddelenverordening is van toepassing op álle diergeneesmiddelen die industrieel of door middel van een industrieel procedé zijn vervaardigd en bestemd zijn om in de handel te brengen. De regels uit de Verordening gelden direct in alle lidstaten van de EU. Ze worden dus niet omgezet in nationale wetten of regels. Wel bevatten de nationale regels, zoals de Wet Dieren, aanvullingen ten behoeve van de toepassing van de Verordening.

 

Doel Verordening en nieuwe logo

Om de veiligheid van de voor verkoop op afstand aangeboden diergeneesmiddelen te waarborgen, is het van belang dat het publiek de legale webshops voor diergeneesmiddelen kan identificeren. Het is voor het publiek immers moeilijk om nagemaakte of minderwaardige geneesmiddelen van legale en betrouwbare diergeneesmiddelen te onderscheiden. Daarom is een gemeenschappelijk logo ontworpen die partijen dienen te gebruiken bij verkoop van diergeneesmiddelen op afstand.

 

Het logo is in de gehele Unie herkenbaar en maakt duidelijk waar de partij is gevestigd die de diergeneesmiddelen aanbiedt. De Commissie heeft dit gemeenschappelijk logo ontworpen en is beschikbaar op de website van het CBG. De gebruiksvereisten en kleurcodes zijn te vinden in de bijlage van Uitvoeringsverordening 2021/1904.

 

Internethandel en het gemeenschappelijke logo

Internethandel in diergeneesmiddelen is op grond van de Verordening binnen de EU enkel mogelijk voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen, de zogenaamde receptvrije middelen. Op nationaal niveau kan een uitzondering worden gemaakt. Nederland heeft ervoor gekozen daarvan gebruik te maken bij voorschriftplichtige, oftewel receptplichtige diergeneesmiddelen die URA-diergeneesmiddelen worden genoemd.

 

Deze URA-diergeneesmiddelen mogen op recept van een dierenarts worden afgeleverd door houders met een DR-vergunning, ook wel een kleinhandelaarsvergunning. Apothekers en dierenartsen hebben van rechtswege een vergunning voor de kleinhandel. Zij mogen deze diergeneesmiddelen ook via internet aanbieden, mits aan de vereisten van de Verordening is voldaan. Daartoe moet onder meer het gemeenschappelijke logo duidelijk zichtbaar op elke pagina van de website worden geplaatst en moet het logo een hyperlink bevatten naar het Register internethandel diergeneesmiddelen. Dit Register bevat een lijst bevat van alle kleinhandelaren in Nederland die diergeneesmiddelen aanbieden via een webshop. Het logo mag pas op de website worden geplaatst nadat het gebruik van het logo is aangemeld bij het Bureau Diergeneesmiddelen.

 

Los van het logo, gelden er ook andere nieuwe verplichtingen voor de websites die diergeneesmiddelen voor verkoop op afstand aanbieden aan het grote publiek. Deze websites moeten de contactgegevens van het Bureau Diergeneesmiddelen op hun website vermelden en een hyperlink naar die website. .

 

Eis geldt nog niet voor apothekers en dierenartsen

De eis omtrent (onder andere) het logo geldt vooralsnog alleen voor die kleinhandelaren die een kleinhandelsvergunning aan moeten vragen. Bedrijven die momenteel in het bezit zijn van een kleinhandelsvergunning staan vermeld in het register. Apothekers en dierenartsen hebben van rechtswege een kleinhandelsvergunning en hoeven die dus niet aan te vragen. Voor hen geldt de plicht om het EU-logo te hanteren (nog) niet.

 

Het is mogelijk dat deze eis in de nabije toekomst voor álle kleinhandelaren gaat gelden, zoals dierenartsen en apothekers. Juist omdat voor de consument moeilijk te onderscheiden is of een website van een legitieme apotheker of dierenarts afkomstig is, is dit niet ondenkbaar.

 

Gevolgen bij niet-voldoen

Het is verboden het gemeenschappelijke logo niet op de juiste wijze te gebruiken. Dit wordt gekwalificeerd als een overtreding en kan worden bestraft met een boete in de vierde categorie, op dit moment 5.000 euro. Afhankelijk van het behaalde economische voordeel, kan dit ook hoger uitvallen tot een maximum van 10.000 euro of 10% van de jaaromzet.

 

Mr. Fenna Douwenga is mede-auteur van dit blog. Fenna was bij Nysingh werkzaam van 2021 tot 2023.