Sandra Jetten (Oranje Fonds) en Allard Bekius (Nysingh) tekenden op donderdag 28 april 2022 de tweede overeenkomst en zetten daarmee de samenwerking tussen Nysingh en het Oranje Fonds voort.

Het partnerschap met het Oranje Fonds, dat in 2019 is gestart, past binnen het actieve MVO-beleid van Nysingh. Het bedrag dat Nysingh jaarlijks in het ‘Nysingh Fonds’ stort, richt zich specifiek op lokale projecten die aansluiting vinden binnen het werkgebied ‘Gelijke kansen’ van het Oranje Fonds.

 

De projecten bevinden zich in de (directe) omgeving van de kantoren van Nysingh in Utrecht, Zwolle en Arnhem. Het betreft projecten die gericht zijn op het tegengaan van achterstand, armoede en op minderheden en jongeren. Hiermee draagt Nysingh bij aan het versterken van de sociale cohesie binnen deze regio’s.

Juridische dienstverlening aan Oranje Fonds

Naast het bedrag dat Nysingh jaarlijks stort, stelt Nysingh tevens 120 uur juridische dienstverlening per jaar, binnen de door Nysingh bestreken rechtsgebieden, ter beschikking.

Prachtig

‘’Ik vind het continueren van deze samenwerking prachtig. Het past binnen ons actieve MVO-beleid en draagt bij aan de sociale projecten die Nysingh een warm hart toedraagt,’’ aldus Allard Bekius namens de Raad van Bestuur van Nysingh.

Vragen?

Benieuwd naar een mogelijke samenwerking met de MVO-Commissie van Nysingh? Neem dan contact op via commissiemvo@nysingh.nl.