260422

Aan de slag met de no-riskpolis

De no-riskpolis uit art. 29b ZW zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers sneller met een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan. Op dit moment heeft de regeling niet dit effect. In dit artikel komen de knelpunten van de no-riskpolis aan de orde en wordt bekeken of een doelgroepregister een oplossing voor de problemen kan zijn.

 

Sinds 1992 bestaat de regeling van de no-riskpolis. De regeling is neergelegd in art. 29b Ziektewet (ZW) en compenseert de werkgever in zijn loondoorbetalingsplicht wanneer een werknemer met een langdurig ziekteverleden weer door ziekte uitvalt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt dan vanaf de eerste ziektedag een ZW-uitkering uit. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte gedurende 104 weken het loon aan zijn werknemer doorbetalen, maar door de no-riskpolis draagt de werkgever die lasten niet.

Medium

TRA 2022/29

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content