130624

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de geldigheid van overeenkomsten na Didam

De overheid moet bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen (art. 3:14 BW). Deze regel stond centraal in het Didam-arrest, dat voortvloeit uit een reeds decennialang streven naar rechtseenheid tussen het bestuursrecht en het civiele recht. Een belangrijke vraag is wat de gevolgen van het Didam-arrest zijn voor overeenkomsten die in strijd (blijken te) zijn met de door de Hoge Raad geformuleerde vereisten. Na de nodige literatuur en inmiddels ook rechtspraak over deze kwestie tekenen de contouren zich nog niet eenstemmig af.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors