150323

De uitleg en toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden door het IMG: een remmende sprong vooruit?

Bijzondere aandacht gaat uit naar de (strenge) eisen die het IMG stelt aan de weerlegging van dat bewijsvermoeden. Het IMG acht het bewijsvermoeden pas weerlegd indien ‘evident en aantoonbaar’ een andere schadeoorzaak als uitsluitende oorzaak kan worden aangewezen. Een strenge maatstaf die in de praktijk wel eens tot een aantal problemen kan leiden. Auteurs belichten die problemen en komen met een aantal voorstellen voor verbetering.

Auteurs: M.C.A. Hermans, S.K. Hooijer & S. Schuite

 

Medium

O&A 2021/45

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors