220322

Veilig melden bij Veilig Thuis

Ook scholen zijn verplicht om dergelijke vermoedens of signalen te melden bij Veilig Thuis. Scholen kennen daarvoor een meldcode, waarin de stappen beschreven staan die gevolgd moeten worden. In de praktijk blijkt het soms echter lastig te zijn om de meldcode tevolgen, dan wel leidt dit tot weerstand bij de leerling of student of de ouders. Scholen kunnen daardoor in een spagaat terecht komen. Aan de ene kant willen zij het beste voor de leerling of de student en, indien nodig, melden bij Veilig Thuis. Aan de andere kant is de meldcode niet altijd passend en kan een melding bij Veilig Thuis tot allerlei juridische procedures leiden.

Medium

School en Wet, september 2021, nr. 4

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content