011216

Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?

In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestanden ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt dat begrip?

Medium

PIV-Bulletin 2016-5

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages