Sinds afgelopen juli bestond er onduidelijkheid over de vraag of zorgkantoren een ondertekend ondersteuningsplan eisten bij een verblijf in een instelling. Die onduidelijk is nu weggenomen na overleg tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze alert ga ik in op de actuele stand van zaken omtrent de ondertekening van het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan worden de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder weergegeven over de doelen van de ondersteuning en de wijze waarop wordt geprobeerd deze doelen te bereiken. Het ondersteuningsplan wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om de cliëntgerichte zorg te bevorderen of als evaluatiedocument.

Onduidelijkheid over vereiste van ondertekening

De onduidelijkheid over de ondertekening van het ondersteuningsplan ontstond nadat VGN aan de bel trok over het feit dat zorgkantoren eisten dat het ondersteuningsplan moest worden ondertekend, terwijl het geen wettelijk vereiste was. Ook het informeel contact tussen VGN en ZN wees erop dat voor iedere cliënt een ondertekend plan werd geëist. Dit zou volgens de VGN voor extra administratieve lasten zorgen.

Onduidelijkheid weggenomen

Na nader overleg tussen VGN en ZN bleek dat een handtekening onder het ondersteuningsplan niet wordt geëist door zorgkantoren. Zorgaanbieders moeten aantoonbaar kunnen maken dat het ondersteuningsplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het ondersteuningsplan. Die aantoonbaarheid kán voortkomen uit ondertekening, maar ook door middel van een aantekening in het schriftelijke of digitale dossier. Dit geldt voor zorg in een instelling, voor zorg thuis (VPT, MPT) en voor meerzorg.

Vragen

Heeft u vragen over het gebruik van het ondersteuningsplan, of heeft u andere vragen op het gebied van zorg in een instelling, thuiszorg (VPT, MPT) of meerzorg, neemt u dan contact op met de experts van de Marktgroep Zorg van Nysingh, die u hierover kunnen adviseren.

Brenda Leferink, E: brenda.leferink@nysingh.nl | T: 038 425 92 64 | M: 06 47 32 45 08 of Govert Kooijman, E: govert.kooijman@nysingh.nl | T: 038 425 91 65 | M: 06 47 32 45 08