Uitgangspunt is dat een vennootschap haar jaarrekening overeenkomstig de voorschriften van Titel 9 van Boek 2 BW moet inrichten en publiceren. Zeker in grotere concerns brengt dit de nodige administratieve lasten met zich mee.

Het publiceren van een jaarrekening hoeft niet indien de moeder een zogenaamde 403-verklaring aflegt en aan de overige vereisten van artikel 2:403 BW wordt voldaan. Indien de moeder een aansprakelijkheidsverklaring aflegt die niet voldoet aan de vereisten van artikel 2:403 BW, dan blijft dochter publicatieplichtig.

 

Het ten onrechte niet publiceren van een jaarrekening kan grote consequenties hebben, onder meer de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement. In onderstaand blog schetst Joris de Leur enkele achtergronden van de 403-verklaring en aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil een 403-verklaring vrijstellende werking hebben.

 

Lees volledige blog