In strijd met de waarheid vermeldde een rentmeester in zijn taxatierapport dat hij niet eerder diensten had verleend met betrekking tot het getaxeerde object.

Een betrokken partij dient bij twee instanties een tuchtklacht tegen hem in. Zowel bij het Tuchtcollege van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs als bij de Stichting Rentmeesterskamer.

 

Opvallend is dat de twee instanties verschillend oordelen over dezelfde situatie. Het Tuchtcollege NRVT acht het handelen van de rentmeester niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. De Rentmeesterskamer oordeelt echter dat de rentmeester wel degelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hoe kan dit?

 

Lees meer op ons onteigeningsblog