Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan?

Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan? Dan moet de rechtbank de onteigenende partij veroordelen om dat aanbod gestand te doen. Dit blijkt uit artikel 54i lid 1 van de Onteigeningswet (de wet spreekt van bijkomende voorzieningen) en is bij arrest van 6 maart 2020 door de Hoge Raad bevestigd.

 

In de zaak die leidde tot het arrest had de Provincie Groningen de vervroegde onteigening van perceelsgedeelten gevorderd ter realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. In de inleidende dagvaarding bood de Provincie de grondeigenaar bijkomende voorzieningen aan. De rechtbank Noord-Nederland sprak bij vonnis van 12 juni 2019 de vervroegde onteigening uit met bepaling van een voorschot op de schadeloosstelling, maar bepaalde in het dictum niets over de aangeboden bijkomende voorzieningen. De grondeigenaar stelde tegen het vonnis cassatieberoep in.

 

De klachten van het cassatiemiddel zien in de eerste plaats op de vraag of de Provincie voldoende heeft getracht om de perceelsgedeelten minnelijk te verkrijgen (artikel 17 Ow) en in de tweede plaats op het ontbreken van de aangeboden bijkomende voorzieningen in het dictum van het vonnis (artikel 54i Ow).

 

Lees meer op ons Onteigeningsblog