In september 2020 is er één Koninklijk Besluit gepubliceerd.

Besluit van 1 september 2020, 202001611 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan “Groene As”), Titel IV.

 

Het perceel dat ter onteigening is aangewezen ligt in het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een deel van de Groene As: een ecologische verbindingszone die grote en kleine natuurgebieden met elkaar verbindt. Doelstelling van de Groene As is niet alleen een natuurverbinding, maar ook om een recreatief landschap te maken als belangrijke schakel in het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland.

 

Tegen het ontwerp-KB is een gezamenlijke zienswijze naar voren gebracht door Kennemerland Beheer B.V., Lake Property B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V.

 

Lees meer op ons Onteigeningsblog