Pensioenpremies vallen onder de rechten van werknemers die uitgezonderd worden van de WHOA, dat advies geeft een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wat betekent het als dit advies wordt overgenomen?

Het was al bekend dat rechten van werknemers niet onder de werkingssfeer van de WHOA vallen en dus niet door een WHOA-akkoord kunnen worden aangetast. In de praktijk is het de vraag of achterstallige pensioenpremies daar ook onder vallen.

Het advies van de advocaat-generaal

Uit een advies van de advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad, blijkt dat de advocaat-generaal ervan uitgaat dat dat zo is. Achtergrond daarvan is dat de verplichting van premieafdracht door de werkgever aan het bedrijfstakpensioenfonds ook als een recht van de werknemers zélf moet worden gezien.

Wat betekent het als dit advies wordt overgenomen?

Als het advies van de advocaat-generaal door de Hoge Raad wordt overgenomen, zou dat betekenen dat dat het herstructureringsinstrument dat de WHOA biedt minder interessant is voor ondernemingen met schulden uit hoofde van achterstallige pensioenpremies. Dat zou weer kunnen betekenen dat een faillissement onafwendbaar wordt voor die ondernemingen. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen.

 

Rob Klein en Stijn Penngins houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en adviseren u graag als u vragen heeft omtrent het saneren van schulden.