Een financiële dienstverlener die adviseert over en bemiddelt in producten die onder het provisieverbod vallen is verplicht een dienstverleningsdocument aan de consument beschikbaar te stellen.

Het doel van dit document is de consument te informeren over de eigenschappen van het financiële product dat de financiëledienstverlener aanbiedt. Dit dienstverleningsdocument is gestandaardiseerd en wordt met behulp van een generator die te vinden is op de website van de AFM gegenereerd. Uit onderzoek bleek echter dat het dienstverleningsdocument maar slechts beperkt door de consument werd ingezien.

 

Met ingang van 1 april 2023 wordt daarom de verplichting om een dienstverleningsdocument beschikbaar te stellen vervangen door de verplichting een vergelijkingskaart op te maken.

 

Het doel van de vergelijkingskaart is om informatie begrijpelijker weer te geven voor de klant waardoor deze een beter geïnformeerde keuze kan maken. Net als het dienstverleningsdocument, moet de vergelijkingskaart via de AFM website worden gegenereerd. De applicatie om de vergelijkingskaart te maken is nog niet beschikbaar gesteld op de website van de AFM, maar dit zal op 1 april aanstaande wel het geval moeten zijn. De handleiding kan al wel worden ingezien, maar deze geeft weinig inzicht in hoeverre de informatieverstrekking in de vergelijkingskaart zal afwijken van het dienstverleningsdocument.

 

Financieel dienstverleners moeten de vergelijkingskaart verstrekken aan de klant en publiceren op een goed vindbare plek op de eigen website of andere digitale kanalen. Vervolgens hebben financieel dienstverleners gedurende 6 maanden de tijd om het dienstverleningsdocument dat zij al aan consumenten verstrekken te vervangen door de vergelijkingskaart.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Diana Gunckel, advocaat Banking & Finance.