Tijdens de online studiemiddag voor overheden die dinsdag 17 november jl. plaatsvond, verzorgde Frank van Beek het online seminar ‘Actualiteiten contractenrecht’.

Frank nam de ruim tweehonderd geïnteresseerden mee in de jurisprudentie op het gebied van het contractenrecht van het afgelopen jaar.

Verzuim zonder ingebrekestelling

Als eerste onderdeel heeft Frank een interessant arrest besproken over het intreden van verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verjaring rechtsvorderingen

Vervolgens heeft hij vanuit verschillende invalshoeken gesproken over verjaring van rechtsvorderingen uit verbintenis en wat nodig is om deze verjaring te stuiten.

Monddoodclausules

Daarna heeft hij de zogenaamde ‘monddoodclausules’ toegelicht die niet snel geoorloofd worden geacht. Het gaat hierbij om een beding waarin afstand wordt gedaan van het recht op publiekrechtelijke rechtsbescherming. Daarbij heeft hij aangegeven aan welke voorwaarden een monddoodclausule moet voldoen om in zijn visie de rechterlijke toets te kunnen doorstaan.

 

Een belangrijke waarschuwing was wel dat de Hoge Raad zich daarover nog moet uitspreken.

Contracten en Covid-19

Als afsluitend onderdeel heeft Frank de stand van de jurisprudentie met betrekking tot overeenkomsten en Covid-19 besproken. Hierbij is hij eerst ingegaan op de mogelijkheid om een beroep op overmacht te doen. Daarna heeft hij de verschillende voorwaarden voor een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden behandeld.

Vragensessie

In plaats van het stellen van vragen tijdens het seminar, hebben we bij dit seminar gekozen voor een afzonderlijke vragensessie. Daarbij werden de vragen van de deelnemers samen met onze advocaten besproken en beantwoord. De deelnemers hadden vooral veel vragen over Covid-19 .

Terugkijken of sparren over contracteren?

Heeft u vragen over contracteren of wilt u graag de terugkijklink van dit online seminar ontvangen? Neem dan contact op met Frank van Beek of Carola van Andel.