Op 4 en 6 februari jl. vonden de jaarlijkse Nysingh Praktijkmiddagen Aanbestedingsrecht plaats in Arnhem en Zwolle.

Deze bijeenkomsten zijn m.n. bedoeld voor juristen en inkopers, die werkzaam zijn bij (semi-) overheden en die zich bezig houden met inkopen en aanbesteden. Het thema was ditmaal “Ervaringen uit de inkooppraktijk en actuele ontwikkelingen in de aanbestedingsrecht-jurisprudentie.”

Praktijkmiddagen aanbestedingsrecht

Na een kort welkomstwoord van Ingrid van den Berge, aanbestedingsadvocaat bij Nysingh, hielden Astrid Ekker en Sonja Wolters, werkzaam als inkoopadviseur en juridisch adviseur bij shared services center ONS (www.ssc-ons.nl), een presentatie over hun ervaringen met o.a. de RIC-aanbesteding van de warme en koude drankenvoorziening van de Provincie Overijssel. RIC staat voor: Rapid Impact Contracting en is een innovatieve aanbestedingsmethode, die ook wel wordt geduid als “het zusje” van de Rapid Circular Contracting-methode. Qua duurzaamheid gaat RIC echter nog een stap verder dan RCC. Met de RIC-methode wordt middels o.a. selectie- en gunningscriteria invulling gegeven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en aan daarmee samenhangende beleidsdoelstellingen van – in casu – de Provincie Overijssel. SSC ONS I&C heeft deze methode in de vorm gegoten van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Het innovatieve aan deze methode is verder dat er niet, zoals in een traditionele aanbesteding, een kant en klare oplossing wordt aanbesteed, maar in wezen een samenwerkingscontract. De aanbesteder werkt samen met de gegunde inschrijver een “ontwerp” uit, dat vervolgens wordt gerealiseerd door de gegunde inschrijver. De Provincie Overijssel en SSC ONS I&C hebben deze unieke aanbesteding vorig jaar zonder juridische procedures succesvol afgerond en en SSC ONS I&C werd genomineerd voor de KoopWijsPrijs2019. Ingrid van den Berge plaatste enkele juridische kanttekeningen bij de RIC-methode. Gezien het aantal vragen en reacties vanuit de zaal werd duidelijk dat er de nodige belangstelling is voor deze innovatieve aanbestedingsmethode.

 

Na de pauze hield Ingrid van den Berge een presentatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van rechtsbescherming in aanbestedingszaken, de motivering van gunningsbeslissingen, ongeldigheid en het verduidelijken en herstellen van fouten in aanmeldingen en inschrijvingen. Dit mede aan de hand van recente rechtspraak.

 

De bijeenkomsten werden afgesloten met een gezellige borrel.

 

Vragen over inkoop en aanbesteding? Neem contact op met Ingrid van den Berge.