121219

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1928 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen. Aanbevolen wordt dat voor een effectieve werking van de wet het ook nodig is om het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 op onderdelen aan te passen. Op 8 juli 2019 is het concept Besluit wijziging van het Rangschikkingsbesluit 1928 (Concept) ter consultatie voorgelegd.

Medium

LTB 2019/45

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content