Is uw overheidsorganisatie klaar voor de AVG? De kans dat u hier volmondig ‘ja’ op kunt antwoorden is niet groot. Uit een inventarisatie van Nysingh begin 2018 blijkt namelijk dat nog bijna niemand helemaal klaar is voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat geldt overigens zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG ‘bindend, dwingend en rechtsreeks’. Kortom, dan moet u uw zaken op orde hebben.

AVG en de Overheid_cover

Leuk of niet. De Europese Unie voert de AVG niet voor niets in. Deze tijd – waarin we op steeds grotere schaal gegevens verwerken en de digitale ontwikkelingen rondom dataverwerking spectaculair groeien– vraagt om moderne wetgeving. Burgers hebben recht op privacy en zeker de overheid moet garanderen dat dit grondrecht niet geschonden wordt.

 

De AVG is op veel punten dan ook strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen is dat onder de AVG veel meer de nadruk wordt gelegd op ‘compliance’.

 

U moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de regels te voldoen. Zo heeft u misschien al een functionaris gegevensbescherming aangesteld, een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld, of zelfs al een eerste DPIA uitgevoerd? Het zijn maar enkele voorbeelden van maatregelen die een overheidsinstantie moet treffen.

 

Hoe kunt u als overheidsinstantie het beste omgaan met de nieuwe regels? En hoe houdt u de invoering ervan werkbaar? In het e-book AVG & DE OVERHEID zet Carola van Andel, advocaat bij Nysingh, de lijnen uit.

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie op de AVG-pagina wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze AVG-specialisten via het contactformulier.

Achtergrond AVG

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe privacywetgeving geldt voor alle ondernemers, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken in de Europese Unie.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt dan gerust contact op met Carola van Andel T: +31 26 357 57 34, E: Carola.vanandel@nysingh.nl