De gedoogplicht kan alleen dan worden opgelegd wanneer de belangen van de rechthebbenden onteigening niet vorderen.

Op 17 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2431) gedaan over een opgelegde gedoogplicht dijkversterking op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Omdat de jurisprudentie hierover schaars is, is het de moeite waard om deze uitspraak te bespreken.

 

Een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet kan worden opgelegd ten behoeve van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. De gedoogplicht kan alleen dan worden opgelegd wanneer de belangen van de rechthebbenden onteigening niet vorderen. De gedoogplicht blijkt in bepaalde gevallen een goed alternatief voor onteigening vanwege de ruime en snelle inzetbaarheid daarvan.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog