Onzorgvuldig handelen of noodzaak tot onteigening?

In maart 2020 is het volgende Koninklijk Besluit gepubliceerd:
KB van 23 januari 2020, nr. 2020000141 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hulst krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de N258 Absdaalseweg Absdale-Hulst, met bijkomende werken), Titel IIa.

 

Tegen het ontwerp-KB is een zienswijze naar voren gebracht. Reclamanten stellen dat sprake is van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en dat de noodzaak voor onteigening ontbreekt.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog