Sinds 1 april 2019 bestaat de mogelijkheid dat een aangeklaagde BIG-geregistreerd beroepsbeoefenaar bij gegrondverklaring van een klacht en het opleggen van een maatregel wordt veroordeeld in de kosten van de klager.

In deze barre coronatijden gaan sommige zaken min of meer gewoon door.

 

De Tuchtcolleges Gezondheidszorg proberen de schriftelijke stukkenwisselingen doorgang te doen vinden en partijen zo goed als mogelijk te informeren over het verloop van de procedure. Ook wordt er, indien mogelijk, uitspraak gedaan in raadkamer. Partijen krijgen dan onverwachts toch een beslissing.

 

Ook de wetgeving in het kader van het tuchtrecht staat niet stil.

 

Sinds 1 april 2019 bestaat de mogelijkheid dat een aangeklaagde BIG-geregistreerd beroepsbeoefenaar bij gegrondverklaring van een klacht en het opleggen van een maatregel wordt veroordeeld in de kosten van de klager. Dit kan gaan om reiskosten, kosten van een deskundige of de kosten van rechtsbijstand. Deze laatste kosten kunnen behoorlijk oplopen.

 

Tot nu toe lijkt daar slechts één keer gebruik van te zijn gemaakt, namelijk in een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle van 16 maart 2020 waarin een psychiater een veroordeling tot betaling van € 50.- reiskosten werd opgelegd.

 

Op 4 februari 2020 is in dat kader de zogenaamde Verzamelwet VWS 2020 door de Eerste Kamer geaccordeerd, en deze is op 5 februari jl. in het Staatsblad geplaatst. Op 18 maart jl. is het Besluit inwerkingtreding gepubliceerd (Stb. 2020, 93). Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat een tuchtrechtelijke uitspraak waarin een veroordeling staat tot betaling van een geldsom door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd zonder dat bijvoorbeeld eerst een dwangbevel hoeft te worden afgegeven. De secretaris van het tuchtcollege verstrekt daartoe een afschrift van de beslissing aan de partij die tot de tenuitvoerlegging van die beslissing kan overgaan, opgemaakt in executoriale vorm. Dit maakt het eenvoudiger om de kostenveroordeling ten uitvoer te leggen.

 

De aangeklaagde beroepsbeoefenaar zij derhalve gewaarschuwd. Indien een tegen hem gerichte beslissing een veroordeling in de kosten van klager inhoudt en de beslissing is onherroepelijk geworden, dan kunnen deze kosten direct met behulp van een deurwaarder worden geïnd. De deurwaarder betekent de uitspraak aan de beroepsbeoefenaar, dat wil zeggen dat hij de beslissing persoonlijk overhandigt, die dan geacht wordt op bevel binnen twee dagen te betalen. Doet hij dat niet, dan kan de deurwaarder dwangmaateregelen aanwenden, zoals beslaglegging op het salaris of vermogen.

 

Mocht u met een verzoek tot kostenveroordeling geconfronteerd worden in een tuchtklacht, dan kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen. De specialisten van de marktgroep zorg van Nysingh staan voor u klaar.