Oneerlijke Handelspraktijken

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP) voorziet in regels die moeten voorkomen dat ‘grote’ afnemers (zie hierna) oneerlijke voorwaarden opleggen aan hun leveranciers. Leveranciers die met dergelijke oneerlijke voorwaarden te maken krijgen, kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of een geschil aanhangig maken bij de in te stellen Geschillencommissie. De ACM kan afnemers die de wet OHP overtreden een boete opleggen tot € 900.000 of 10% van de omzet, indien dat meer is.

De Wet oneerlijke handelspraktijken

De wet is een uitvoering van een Richtlijn van de EU (richtlijn (EU) 2019/633). Andere lidstaten kennen soortgelijke wetgeving.

 

De wet heeft betrekking op de primaire landbouwsector, de verwerkende industrie en de detailhandel. Ook grotere leveranciers kunnen gebruik maken van de wet indien zij te maken krijgen met een sterke afnemer. De wet is van toepassing indien de leverancier en de afnemer in een bepaalde omzetcategorie vallen. Deze categorieën zijn als volgt ingedeeld:

De wet kent een ‘zwarte lijst’ van voorwaarden die altijd verboden zijn tussen partijen die tot hierboven vermelde categorieën vallen. Daarnaast is er een grijze lijst van voorwaarden die verboden zijn, tenzij zij vooraf schriftelijk overeengekomen zijn.

 

De Europese richtlijn en de Wet OHP kenden een voorloper in het tussen verschillende organisaties overeengekomen Supply Chain Initiative (SCI). Wij adviseerden reeds ondernemingen over dit SCI en stonden ondernemingen bij in een klacht over schending van de bepalingen van de SCI. Ook adviseerden wij partijen gedurende het wetgevingstraject van de Wet OHP.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors