De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat sinds kort toe dat partijen nieuwe gronden kunnen aandragen. De Afdeling heeft daarmee de zogenoemde grondentrechter verlaten.

Vera Textor werd hierover geïnterviewd door Mr. over de gevolgen van deze nieuwe lijn voor de praktijk. De nieuwe lijn van de Afdeling leidt ertoe dat meer van bestuursorganen wordt gevergd: ze moeten nadrukkelijker kijken naar de rechtmatigheid van een besluit. “Daar moeten ze niet bang voor zijn.”, aldus Vera.

 

Lees hier het volledige interview