Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Het coronavirus, onze maatregelen

maandag 16 maart 2020

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar snel op. Over de maatregelen die wij in reactie daarop hebben genomen informeren wij u hierbij graag.

Bij Nysingh staan onze mensen en onze klanten voorop. Uw en onze gezondheid is voor ons immers van het grootste belang. We zullen er alles aan doen om deze te beschermen en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Tegelijkertijd zullen wij onze dienstverlening aan onze cliënten garanderen en hen in deze onzekere tijden terzijde staan. Om een aantal bij onze cliënten levende vragen vanuit juridisch perspectief te verduidelijken, hebben we een multidisciplinair ‘Corona Alert Team’ samengesteld dat het antwoord heeft op al uw juridische vragen in verband met de problematiek rondom het coronavirus. Wij staan uiteraard voor u klaar als u ons nodig heeft, zowel online als offline

We hebben verder diverse maatregelen genomen zoals:

  1. Al onze mensen werken in principe vanuit huis, tenzij er een (uitzonderlijke) klant-gerelateerde of andere dringende, relevante reden is om dit niet te doen.
  2. Daarnaast hebben we het reizen van onze kantoorgenoten beperkt, zowel binnen Nederland als daarbuiten.
  3. Alle face-to-face afspraken worden afgezegd en omgezet in video conference-bijeenkomsten. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen wij de afspraken verzetten. In een incidenteel geval laten wij een afspraak doorgaan, mits er voldaan is aan strenge voorwaarden (geen symptomen, voldoende afstand, de groep is niet groter dan 4 mensen).

Deze maatregelen waarborgen volgens ons een betrouwbare voortzetting van onze dienstverlening.

Heeft u vragen, neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen Nysingh, of mail naar corona@nysingh.nl.

Met vriendelijke groeten,

Gertjan Lubbers, Allard Bekius en Patrick Haccou

Raad van Bestuur van Nysingh

Actueel