Tot 19 april 2019 kan gereageerd worden op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Dit Aanvullingsbesluit is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet.

Het regelt een aantal onderdelen op het gebied van grondeigendom, zowel inhoudelijk als procedureel. Zo zijn bepalingen opgenomen over de voorkeursrecht- (Wvg) en de onteigeningsbeschikking. Verder past dit Aanvullingsbesluit de regeling voor het verhalen van kosten aan en geeft het bepalingen over landinrichting.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.