Op 30 januari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de Europese Dienstenrichtlijn in relatie tot (reguliere) detailhandel.

Het Hof oordeelt onder meer dat de Dienstenrichtlijn er niet aan in de weg staat dat voorschriften van een bestemmingsplan de activiteit bestaande in niet-volumineuze detailhandel (zoals supermarkten en andere reguliere detailhandel) in geografische gebieden buiten het stadscentrum van die gemeente verbieden, mits alle in artikel 15, lid 3 van die richtlijn genoemde voorwaarden vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn het discriminatieverbod, de noodzakelijkheid en de evenredigheid. Het is volgens het Hof aan de verwijzende rechterlijke instantie om dat te verifiëren. Lees hier de volledige uitspraak.

 

De uitspraak betekent kort gezegd dat gemeenten winkels via het bestemmingsplan mogen verplichten om zich in het centrum/kernwinkelgebied te vestigen en niet daarbuiten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de (gevolgen van) deze uitspraak contact op met Mark Tunnissen | E: mark.tunnissen@nysingh.nl | M: 06 12 64 52 14.