In april zijn diverse Koninklijke Besluiten in de Staatscourant verschenen.

Het gaat onder andere om spoorprojecten, onteigeningen in de gemeente Rotterdam om de leefbaarheid van wijken te vergroten, wegenbouw en ontwikkeling van een woonwijk met groen- en recreatievoorzieningen.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.