In oktober 2020 zijn drie koninklijke besluiten gepubliceerd.

Een mooie en duidelijke overweging van de Kroon deze maand over de vraag of de verzoeker om onteigening verplicht inzage moet geven in het taxatierapport.

 

Verder aandacht voor aankoop van het geheel, over- en ondermaat bepalingen in de koopovereenkomst ter voorkoming van onteigening en een eventuele alternatieve wijze van planuitvoering.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog